25D9258625D825AE25D825A725D9258425D925872B25D825B925D9258425D9258125DB258C2Bcopy

بهداد اسفهبد: پشت‌پرده‌ بازداشت یک نخاله‌ٔ شارلاتان توسط سپاه

بزودی تکمیل میشود

%25DB%25B1 %25DA%25AF%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%25DB%258C%2Bcopy

چرا تو و امثال تو قادر به شکست سپاه نیستند

 در ادامه می‌خواهم یکسری تصاویر مرتبط با یکدیگر را بهتون نشان می‌دهم، که براحتی ثابت می‌کند که چرا شماها قادر به شکست سپاه نیستید! برای فهمیدنش هم فقط نیاز دارید که بجای تفکر از نوع قبیله‌گرایی، از نوع عقل‌گرایی+واقع‌گرایی بهره بجویید.

3pah0

بله! شما خودتان از حامی اصلی سپاه هستید🤣

سری بعد که قصد داشتید سپاه و سپاهیون را ریز ریز کرده و نابود نمایید، لطفا ابتدا از خودتان شروع کنید، چون این جوری خیلی احتمال موفقیت می‌توانید داشته باشید.😎

defame me0
defame me1 1
SajjadNorouzi AmirHosseinGoodarzi

defame me1
defame me2 3
defame me2 2
defame me6 1
defame me6 2
defame me3 1
defame me7
لینک کوتاه این صفحه: https://toofan.soozanchi.ir/c1a0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *