25D9258625D825AE25D825A725D9258425D925872B25D825B925D9258425D9258125DB258C2Bcopy

بهداد اسفهبد: پشت‌پرده‌ بازداشت یک نخاله‌ٔ شارلاتان توسط سپاه

ورود به اعماق تاریک قبیله😁

چرا یک آدم شریف بلده اسم دوست خوبش رو هی بلغور کنه، اما بد نیست اسم اون یکی دوست خوبش رو به زبان بیاره؟!

Jadi Job
Promoting deviations0
Demagogy1
egtesad mogavemati
لینک کوتاه این صفحه: https://toofan.soozanchi.ir/c1a0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *