امیر رشیدی: دعوت به گفتگو/ایفای نقش در حملات قلدری سایبری

معرفی مخاطب: مخاطب اصلی این مطلب جناب آقای «امیر رشیدی» است. ایشان یکی از فعالان حقوق بشر و از کارشناسان شناخته شده و مطرح حوزه حقوق دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی در اینترنت هستند. جهت آشنایی بیشتر با ایشان کافیست به به پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی توییتر، لینکدین ایشان مراجعه کنید. مقدمه: شرحی بر آنچه کهContinue reading “امیر رشیدی: دعوت به گفتگو/ایفای نقش در حملات قلدری سایبری”