سالار کابلی: مثل او و دوستانش سمی نباشید

انگل‌های سمی و نفرت‌انگیز! این دسته افراد آدم‌های بسیار فریبکار و عوام‌فریبی هستند که دقیقا می‌دانند به دنبال چه هستند و اصلا برایشان اهمیتی ندارد که در راه به دست آوردن آن، منافع شما نادیده گرفته شود. آنها می‌توانند بسیار کاریزماتیک باشند و حتی طرفداران زیادی هم داشته باشند. این افراد نمک در چشم وContinue reading “سالار کابلی: مثل او و دوستانش سمی نباشید”