آرشیو: صورتجلسه ۱۳۹۴٫۲٫۱-دبیرخانهٔ جوامع کاربری نرم‌افزارهای آزاد(دانیال بهزادی)

موضوعات پیشنهادی: دبیرخانهٔ جوامع کاربری نرم‌افزارهای آزاد (دانیال) افراد شرکت‌کننده: دانیال بهزادی، مبین شاطریان، حامد برمخشاد، سعید علیجانی، امیرحسین گودرزی، حمیدرضا قوامی، عباس معاذاللهی، یه‌انقلابی دستورجلسه (مطالب مطروحه) جلسهٔ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع دبیرخانهٔ جوامع کاربری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز برگزار شد. مقدمه در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ جلسه‌ای با موضوع «توسعه و به کارگیری نرم‌افزارهایContinue reading “آرشیو: صورتجلسه ۱۳۹۴٫۲٫۱-دبیرخانهٔ جوامع کاربری نرم‌افزارهای آزاد(دانیال بهزادی)”

آرشیو: دبیرخانه گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز(iranfsc.org)

این مطلب آرشیو اتفاقات گذشته به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳می‌باشد دبیرخانه گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز ایران (به اختصار IranFSC) پس از انجام جلسه‌ای حضوری در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱‍۳۹۳ با حضور نمایندگان جوامع کاربری مرتبط و شناخته شده از سراسر ایران جهت هماهنگی و تسهیل در جهت نیل به اهداف مشترک این جوامعContinue reading “آرشیو: دبیرخانه گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز(iranfsc.org)”