بهداد اسفهبد: پشت‌پرده‌ بازداشت یک نخاله‌ٔ شارلاتان توسط سپاه

بزودی تکمیل میشود

نکته مهم المپیادی!
دقیقا از اینجا شروع می‌شود!

اما مسئله این است:

این بودن 👆 یا این نبودن 👇

https://youtu.be/MDxs–WU39w

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.