امیرحسین گودرزی: از کارگزاران زحمت‌کش شبکه ملی اطلاعات ایران😜

دروغ زیباست و واقعیت زشت. دروغ زیباست و واقعیت زشت. می‌توان دل به دروغ‌های زیبا بست و تنگ ماهی قرمز را به دست سرباز هخامنشی داد. می‌توان چشم بر واقعیت‌ها بست و آنها را نادیده گرفت. اما می‌توان دلسوزانه واقعیت‌ها را دید تا بتوان راه‌ حلی برای آنها پیدا کرد. آینده میهن ما را تخیلاتContinue reading “امیرحسین گودرزی: از کارگزاران زحمت‌کش شبکه ملی اطلاعات ایران😜”