شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری

مردم برای رساندن پیام‌های خود به یکدیگر، از اینترنت، تلفن همراه و پست و از این دست امکانات استفاده می‌کنند، اما برای انجام کارهای قضایی و اطلاع طرف مقابل از آن، برگه‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با تشریفات و شرایط به خصوصی به دست مخاطب آن می‌رسد. ابلاغ در لغت به معنای رساندنContinue reading “شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری”