دادستانی: چرا درگاه‌های پرداخت سایت‌های قمار مسدود نمی‌شوند؟!

مقدمه: در ایران و در بحث سیاست‌گذاری و مدیریت کلان معضلات و مشکلات فرهنگی کشور و در میان اکثر مدیران و مسئولان کشوری، متاسفانه یک شیوه، راهکار یا روش بسیار کثیف و خبیثانه‌ای رواج پیدا کرده است، بسیار عجیب! که این شیوه را من بدین صورت تعریفش می‌کنم: بعضی از معضلات و مشکلات فرهنگی روContinue reading “دادستانی: چرا درگاه‌های پرداخت سایت‌های قمار مسدود نمی‌شوند؟!”