محمدرضا حقیری: گر صبر کنی، ز قوره دارم، حلوایی می‌سازم🤨

این مطلب صرفا به دلایل ذیل بصورت عمومی منتشر می‌گردد:۱) در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اطلاع‌رسانی مکتوب به جناب آقای محمدرضا حقیری قزوینی🧐🤭۲) ثبت شدن در حافظه تاریخی و جهت ارجاع و استناد به این سند در آینده نزدیک🐱‍👤