حفاظت شده: مهدی امیری: مشت نمونه خروار است و هاتگرام نمونه‌ای از شنود غیرقانونی در پیام‌رسان‌های داخلی است

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.