محمد تشکری: سیستم‌عامل ملی زمین(xamin) کجاست؟

شاید هنوز خیلی از ما ایرانیان هنوز متوجه این حقیقت نشده‌ایم که خیلی از برخوردهای بد، فسادها و مشکلات و معضلاتی که در کشورمان وجود دارند، فقط بخاطر وجود منافقین داخلی است. منافقین آن کسانی هستند که فکر و اندیشه‌شان یک جور می‌گوید، زبان‌شان جور دیگری، درست بر ضد آن. احساسات و عواطف‌شان در یکContinue reading “محمد تشکری: سیستم‌عامل ملی زمین(xamin) کجاست؟”