جادی میرمیرانی: تشکیل یک ارتش پارتیزانی در فضای مجازی/حکومت بعدی سلسله سمپادیان/پست موقت

قدم پنجم: انجام فعالیت‌های چریکی و سایبر تروریستی جهت کسب قدرت مردمی

https://youtu.be/TvKZOdX3Umc


قدم آخر: نفوذ به ارکان نظام و کسب قدرت سیاسی

برای نفوذ به نظام نیاز به یک روزنه است
و چه روزنه‌ای بهتر از شبکه ملی اطلاعات (:

حرف آخر: خوابید یا بیدار؟

https://youtu.be/yJTEymL2_Y4

ادامه این بخش را در اینجا پی‌گیری کنید.

این مطلب همکنون در حال تدوین و ویرایش مستندات می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.