شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری

مردم برای رساندن پیام‌های خود به یکدیگر، از اینترنت، تلفن همراه و پست و از این دست امکانات استفاده می‌کنند، اما برای انجام کارهای قضایی و اطلاع طرف مقابل از آن، برگه‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با تشریفات و شرایط به خصوصی به دست مخاطب آن می‌رسد. ابلاغ در لغت به معنای رساندنContinue reading “شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری”

مقاله: بررسی جهانی شدن و رابطهٔ آن با دین داری (دین اسلام)

جهانی شدن با هر تعریف، میدان فراخی از نقد و نظر و گفتگو را فراهم آورده است برای دینی چون اسلام که از جامعیت، غایت اندیشی و عناصر جهان گرایی برخوردار است جهانی شدن نه تهدید بلکه یک فرصت تلقی می‌گردد، فرصتی برای سوار شدن بر امواج الکترونیکی رسانه‌ای و تسخیر اذهان بشری، بشرط آنکه آن را درست بشناسیم و درست بشناسانیم.