فرود غفوری: بیتا چهره‌ واقعی پدر و مادرت را بشناس/فرق حرام‌زادگی و حلال‌زادگی

بیتا غفوری بدان و آگاه باش که کثیف‌ترین و خطرناک‌ترین آدم‌ها! همان‌ آدم‌هایی هستند که با بی‌مسئولیتی و غرض شخصی ولی با ژست دلسوزانه همواره سعی می‌کنند روی بقیه تاثیر بگذارند و واقعیت و حقیقت را از نظر آنها مخفی سازند. برای مثال این آدم‌ها یک‌روز ماله‌کشی کارگزاران شبکه ملی اطلاعات را می‌شوند و برContinue reading “فرود غفوری: بیتا چهره‌ واقعی پدر و مادرت را بشناس/فرق حرام‌زادگی و حلال‌زادگی”

چالیست: چاپلوس‌ها تنها، همانند دوست هستند، همانطوری که…

گذشت، تحول، فداکاری و سکوت بی‌معنی و مضر هستند! تنها ظالم را تشویق خواهند کرد به بدکاری بیشتر. درست است که ما برای رهایی و نیازردن خود باید ببخشیم و رها کنیم اما باید از صحنه خارج شویم و به آن فرد اجازهٔ زدن آسیب بیشتر و تکرار بدکاری را ندهیم. این رسالت اجتماعی ماستContinue reading “چالیست: چاپلوس‌ها تنها، همانند دوست هستند، همانطوری که…”

امیرحسین گودرزی: از کارگزاران زحمت‌کش شبکه ملی اطلاعات ایران😜

دروغ زیباست و واقعیت زشت. دروغ زیباست و واقعیت زشت. می‌توان دل به دروغ‌های زیبا بست و تنگ ماهی قرمز را به دست سرباز هخامنشی داد. می‌توان چشم بر واقعیت‌ها بست و آنها را نادیده گرفت. اما می‌توان دلسوزانه واقعیت‌ها را دید تا بتوان راه‌ حلی برای آنها پیدا کرد. آینده میهن ما را تخیلاتContinue reading “امیرحسین گودرزی: از کارگزاران زحمت‌کش شبکه ملی اطلاعات ایران😜”