header blog

سالار کابلی: مثل او و دوستانش سمی نباشید

انگل‌های سمی و نفرت‌انگیز!

این دسته افراد آدم‌های بسیار فریبکار و عوام‌فریبی هستند که دقیقا می‌دانند به دنبال چه هستند و اصلا برایشان اهمیتی ندارد که در راه به دست آوردن آن، منافع شما نادیده گرفته شود. آنها می‌توانند بسیار کاریزماتیک باشند و حتی طرفداران زیادی هم داشته باشند.

این افراد نمک در چشم و شکر بر لب دارند. ممکن است سخنانی به شما بگویند تا در دل شما جای گیرند و اعتماد شما را جلب کنند، اما در اصل مارهای خوش خط و خالی هستند که از نهاد و فطرت تیرهٔ خود احساس شرمندگی نمی‌کنند.

اینگونه افراد نظیر آفتاب پرست می توانند خود را استتار کنند و نفرت و حسد خود را پنهان سازند. اینان افرادی دورو و دغل‌باز هستند چرا که می توانند خود را بر اساس آنچه شما نیاز به شنیدنش دارید تغییر دهند. اینها به راحتی می توانند پای شما را لگد کنند یا به شما پشت پا بزنند تا به آنچه خود می خواهند برسند.

این افراد از هر چیزی که بگویید به نفع خودشان استفاده می‌کنند و اگر به این خاطر در مقابل‌شان بایستید، طوری رفتار می‌کنند که انگار دیوانه و مریض هستید. آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلاش می‌کنند کارهای بقیه را برای اهداف مشخص و نامشخص خودشان خراب کنند.

ترسناک‌تر زمانی است که آنها در بین افراد جامعه از نفوذ و جایگاه اجتماعی خوبی هم برخوردار باشند، در حالت براحتی می‌توانند شرایط را برای دیگران سخت‌تر کنند.


لطفا مثل سالار کابلی و دوستانش نباشید!

اطمینان کامل دارم که اگر افرادی همچون سالار کابلی و بعضی از دوستان او که بخوبی در این ویدیو‌ها مشخص و مشهود هستند نبودند، من هیچ وقت نیاز پیدا نمی‌کردم که بخوام این وبلاگ را ایجاد کنم و یا اقدام به مستندسازی کنم. پس هموطن عزیزم، این نصایح را بنا بر تجربه‌ای که داشتم از من بپذیرید که:

  • لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی می شود، اصلا موضوع این نیست که ما چی می گوییم، موضوع چگونه گفتن آن است که این مشکلات رو به وجود می‌آورند.
  • برای حرفی که می‌زنید فکر کنید، چون دلی که بشکند صدایش را نمی‌فهمی، ولی نفرینش ممکن است تو را به زمین بیندازد یا …
  • عاشق طرز فکر آدم‌ها نشوید، آدم‌ها زیبا فکر می‌کنند، زیبا حرف می‌زنند، اما زیبا زندگی نمی‌کنند!.