ارغوان ایاز: جریان‌سازی و اشاعه اکاذیب-آزار جنسی با دعای کمیل 😲

تروریسم سایبری:تروریسم مجازی چندان مجازی نیست Cyber Terrorism:Virtual terror is not so virtual آنچه را که لازم است بدانید این نکته مهم است، که سرمایه بزرگ هر انسانی در زندگی، حیثیت، آبرو و شخصیت اجتماعی او است و هر چیز آنرا به خطر بیندازد، همانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد،Continue reading “ارغوان ایاز: جریان‌سازی و اشاعه اکاذیب-آزار جنسی با دعای کمیل 😲”

سمیرا کرانی۲: همایش فریلند/جریان‌سازی حجاب/کافه دیسفان

مقدمه: ارزش در اصطلاح جامعه‌شناسی، عقایدی است که افراد یا گروه‌های انسانی دربارهٔ آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است، دارند. به طور کلی به عادت‌ها و کارهایی که برای اعضای یک جامعه اهمیت دارند و آرمان مشترک اعضاء آن جامعه تلقی می‌شوند، را ارزش می‌گویند. وقتی می‌گوییم «صداقت برای من یک ارزش است»، منظورمانContinue reading “سمیرا کرانی۲: همایش فریلند/جریان‌سازی حجاب/کافه دیسفان”

سمیرا کرانی: لطفا پاسخگوی ادعاهای خود باشید

سرکار خانم سمیرا کرانیهمیار محترم پلیس فتا جمهوری اسلامی ایران اینجانب محمد صالح سوزنچی، بدینوسیله از شخص شما تقاضا دارم، بر اساس ادعاها و اتهامات خلاف واقعی که در فضای مجازی و در اکانت توییتر خودتان، نسبت به اینجانب مطرح نمودید(تصاویر زیر)، لطف کرده و روشنگری کنید و هرگونه سند یا مدرکی که بتواند صحتContinue reading “سمیرا کرانی: لطفا پاسخگوی ادعاهای خود باشید”